Ik heb een klacht over het park. Waar kan ik mijn klacht kwijt.

Ondanks de zorg en de inspanning van Landal GreenParks kun je van mening zijn dat je een gerechtvaardige klacht hebt met betrekking tot jouw vakantieverblijf. Deze klacht dien je in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van jouw verblijf te melden, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht ter plaatse op te lossen.

Indien een klacht - ondanks de inspanningen van het parkmanagement niet naar tevredenheid is opgelost, dan heb je uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van jouw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij:

Landal GreenParks B.V. 
Afdeling Gastenservice 
Postbus 95991
2509 CZ Den Haag

of per email naar gastenservice@landal.com o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.
 
Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 
Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heb je tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar onze algemene voorwaarden.