Zijn er financiele gegevens van Landal GreenParks beschikbaar?

Jaarlijks worden de officiële cijfers doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Daar zijn deze opvraagbaar. Enkele financiële gegevens staan op onze website vermeld.