Vogels en vleermuizen broeden rustig verder als wij bouwen

21 oktober 2017

We doen ons best om vleermuizen en vogels zo min mogelijk te storen als we bouwen of grote verbouwprojecten doen. We laten een vleermuismeting doen om te weten hoeveel er zijn en waar ze zitten. Als het nodig is, zorgen we voor alternatieve nestelplaatsen.

Vogels: we bouwen 'om de nesten heen' 
Onlangs hebben we nieuwe accommodaties gebouwd op Landal Mont Royal. In sommige van de oude accommodaties nestelden koolmeesjes en mussen. Die hebben we net zo lang laten staan tot de kuikentjes uitgebroed waren. 

Vleermuizen: vleermuizenkasten opgehangen 
In de omgeving van de accommodaties op Landal Mont Royal leefden ook vleermuizen. Om deze dieren door de overgang heen te helpen, hebben we vleermuizenkasten geplaatst in bomen. Ook hebben we alle bomen zoveel mogelijk laten staan, zodat er zo weinig mogelijk voor de dieren verandert. 

We helpen bedreigde diersoorten in stand houden en we zorgen voor een goed leven van alle dieren
WAT
Een goed leven voor dieren, en bescherming van bedreigde dieren
We zorgen voor een goed leven voor alle dieren en dragen bij aan het beschermen van bedreigde diersoorten. 

In overleg met natuurorganisaties bepalen we elke twee jaar welke dieren bescherming of hulp nodig hebben.
WAAROM
Onvergetelijke vakanties mogen niet ten koste gaan van dieren
Contact met dieren zien wij als een onderdeel van de onvergetelijke vakanties die wij bieden. Maar: dit contact moet wel een positieve ervaring zijn voor mens én dier.