Disclaimer

Algemeen
Landal GreenParks B.V. (Kamer van Koophandel 27052417), hierna te noemen Landal GreenParks, verleent toegang tot de websites van Landal GreenParks. en nodigt uit om het geen dat wordt aangeboden te kopen. Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid 
Landal GreenParks spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kun je geen overeenkomst claimen bij Landal GreenParks. 


Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Landal GreenParks. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Landal GreenParks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.