Voorwaarden #OntdekLandal

Door het reageren met “#YesLandal” bij een door Deelnemer geüploade foto, nadat Landal GreenParks een verzoek heeft geplaatst bij de foto, geeft Deelnemer toestemming voor het volgende:

Deelnemer geeft Landal GreenParks toestemming voor het gebruik van de foto, welk gebruik bepaald wordt door Landal GreenParks en zonder enige verplichting jegens de deelnemer, voor onder meer publicaties op eigen online (social) mediakanalen waaronder landal.nl, hofvansaksen.nl en digitale direct mail aan grote groepen gasten. De toestemming geldt inclusief het recht van Landal GreenParks om de foto te publiceren, te verveelvoudigen, aan te passen en te bewerken. Voor zover binnen de wettelijke kaders toegestaan doet Deelnemer hierbij afstand van haar eventuele persoonlijkheidsrechten.

Deelnemer garandeert (i) rechthebbende te zijn van de foto; (ii) uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen namens alle personen op de foto om het gebruik door Landal GreenParks toe te staan (indien er minderjarigen op de foto staan garandeert deelnemer toestemming te hebben verkregen van de wettelijke vertegenwoordiger), en (iii) dat het gebruik van de foto door Landal GreenParks geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Deelnemer vrijwaart Landal GreenParks van eventuele aanspraken en/of verzoeken tot schadevergoeding van derden in verband met het gebruik van de foto.      

Door te klikken op het “i”- icoon in de linkerbenedenhoek van de gedeelde foto kan Deelnemer een verzoek indienen om de toestemming voor het delen van de foto met Landal GreenParks in te trekken. De foto zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, worden verwijderd van de online (social) mediakanalen van Landal GreenParks.

Indien Landal GreenParks de foto wil gebruiken voor haar offline mediakanalen, bijvoorbeeld in de Landal GreenParks brochures of magazines, kan Landal GreenParks contact met de Deelnemer opnemen via het social mediakanaal waarop Deelnemer de foto geplaatst heeft om eventuele plaatsingsmogelijkheden te bespreken.

De gegevens van Deelnemer worden verwerkt volgens onze privacy notice.

Voor eventuele vragen kan de Deelnemer terecht op de contact pagina van Landal GreenParks.

 

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onder ‘Landal GreenParks’ wordt verstaan, Landal GreenParks Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden. Check daarom regelmatig de voorwaarden voor eventuele updates.