We stimuleren kennisuitwisseling over duurzame en eerlijke innovaties

1 mei 2015

Een aantal recreatiewoningen zijn in eigendom van individuele investeerders. Wij zorgen ervoor dat onze gasten overal dezelfde kwaliteit krijgen.

Samen met de individuele huiseigenaren nemen we duurzame initiatieven op onze parken.

Kennis over tests die we doen
Ook delen we kennis en ervaringen om zo samen sneller te verduurzamen. Omdat we zo'n groot aantal parken hebben, zijn we in staat om nieuwe duurzame innovaties op verschillende manieren te testen. Alle parken profiteren van de kennis die we daarbij opdoen. En anderzijds zijn er innovatieve huiseigenaren en besturen die voorop lopen in verduurzaming en ons stimuleren om ideeën over te nemen

Eigenaren bieden we een transparante, duurzame belegging
WAT
Een transparante belegging in een steeds duurzamer object
De eigenaren die investeren in onze accommodaties bieden we een belegging in een helder object: een recreatiewoning. 

We stimuleren kennisuitwisseling en geven de eigenaren van deze accommodaties de inkoopvoordelen die wij bij onze leveranciers krijgen. Zodat zij ook in deze accommodaties duurzame innovaties doorvoeren. 
WAAROM
Daar heeft iedereen profijt van
Wie belegt, weet lang niet altijd waar zijn of haar geld precies naartoe gaat. Bij ons is het doel heel helder. Onze eigenaren investeren in een recreatiewoning in de natuur.