• Energie
  • Afval
Van duurzame energie tot reductie & hergebruik van afval
We nemen onze verantwoordelijkheid en verminderen onze CO2 uitstoot en negatieve impact op het milieu. Door onze energiebehoefte te beperken, zelf energie op te wekken en over te schakelen van fossiele naar hernieuwbare, duurzame energiebronnen verminderen we onze CO2 uitstoot.

Van bed tot broodverpakking: bij alles wat we op onze parken nodig hebben, kijken we hoe we kunnen voorkomen dat er nieuwe grondstoffen voor nodig zijn. We kiezen voor producten van gerecycled materiaal en stimuleren hergebruik.

We denken twee keer na voordat we spullen weggooien. Als we spullen weggooien, zorgen we ervoor dat deze zoveel mogelijk waarde behouden en de best mogelijke bestemming krijgen. Afval zamelen we gescheiden in. Uiteindelijk willen we dat er geen restafval overblijft.