Landal GreenParks Nederland en Duitsland gebruiken 100% duurzame elektriciteit

16 januari 2019

100% Nederlandse windenergie op de Nederlandse parken Sinds 2015 zijn we in Nederland over op 100% duurzame energie. In januari 2016 ook in Duitsland.

 • In Nederland: elektriciteit van Nederlandse windmolens van Greenchoice. En ons gasverbruik compenseert Greenchoice, door bomen te planten. 
 • In Duitsland: elektriciteit van waterkrachtcentrales. Ook hier compenseren we ons gasverbruik. Je kunt dus stellen dat we per saldo al geen CO2 meer uitstoten voor ons energieverbruik. Nu gaan we verder: we willen zelf stroom opwekken en minder gas gebruiken.

 • Klik op onderstaande infographic voor een uitvergroting.


  We stappen over naar groene energie en minimaliseren ons energieverbruik
  WAT
  100% duurzame energie, 20% zelf opgewekt en alternatieven voor gas
  We gaan over op 100% duurzame energie: energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en waterkracht. 

  Wat elektriciteit betreft hebben we ons doel al gehaald: we kopen duurzame stroom in. Nu willen we 20% van onze stroom zelf opwekken. Ook zoeken we naar alternatieven voor gas. Tot we deze hebben, compenseren we de CO2-uitstoot met gecertificeerd bosaanplant.
  WAAROM
  Duurzame energie is dé oplossing voor klimaatverandering
  Stroom van kolencentrales, warmte uit gas: dit zijn fossiele brandstoffen, met een hoge CO2-uitstoot. Dit veroorzaakt het broeikaseffect. 

  Vandaar dat wij duurzame energie inkopen. Maar: we leggen hierdoor een groot beslag op de beschikbare groene energie. Die druk verlichten we door meer energie zelf op te wekken en minder energie te gebruiken.